Domácí hospic sv. Terezie

Poskytujeme hospicovou péči pro oblast Chomutovska, Lounska a Mostecka.

Domácí hospic sv. Terezie je zdravotní služba pro regionální oblast Chomutovska, Lounska a Mostecka.

Pomáháme pacientům v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění, kteří chtějí a s pomocí svých blízkých mohou zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí, tzn. doma.

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. V tomto duchu chceme být oporou těm, kteří naši službu potřebují.

Se zřetelem na bio-psycho-spirituální a sociální potřeby pacienta a jeho rodiny poskytujeme péči zaměřenou na léčbu bolesti a maximální zmírnění dalších obtíží, které souvisí s diagnózou.

Naše služby jsou poskytovány pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách hospicové péče odborně vzděláni. 

Domácí hospic sv. Terezie může kontaktovat nejen rodina, ale i kterýkoli z ošetřujících lékařů pacienta, a to telefonicky nebo písemně.