1. setkání pozůstalých

Dne 7. 12. 2021 proběhlo první setkání pozůstalých Domácího hospice sv. Terezie.

Hospicová péče není jen pro pacienty, ale i pro všechny z jeho okolí. Snaží se ulehčovat situaci i rodinným příslušníkům. Po úmrtí pacienta se pozůstalí musí smířit s jeho odchodem a vnitřně vypořádat s řadou dalších souvisejících problémů.

Děkujeme pozůstalým rodinným příslušníkům, že si udělali čas a přišli i v této těžké době za námi. Nyní je doba adventní, tedy radostný čas očekávání, nových začátků a rozjímání. Jsme proto rádi, že jsme spolu mohli prožít naplněné krásné chvíle.

Těšíme se na další setkání v příštím roce.