Šíříme povědomí o domácí hospicové péči

Jsme si vědomi důležitosti domácí hospicové péče v našem regionu, proto kdykoliv je k tomu příležitost, snažíme se šířit povědomí o naší práci, službách, individuálním přístupu k pacientům a důležitosti domácí hospicové péče v ČR. Přednášíme pro širokou veřejnost, státní správu, ale vzděláváme také mladou generaci.

Konkrétně dnes 1. 10. 2021 naše ředitelka Petra S. Meinlschmidtová přednášela na Střední zdravotnické škole v Chomutově ve třídě maturantů.

Dne 30. 9. 2021 představila ředitelka Domácí hospic sv. Terezie v Chomutově na setkání komunitního plánování obcí s rozšířenou působností.

Jsme rádi, že nám nasloucháte a pomáháte nám šířit povědomí o důležitosti domácí hospicové péče ❤️