Praxe studentek v Domácím hospici sv. Terezie

Studentky VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, obor Diplomovaný nutriční terapeut přišly k nám na exkurzi s odbornou učitelkou Miloslavou Hanzlíčkovou, DiS. Moc děkujeme za projevený zájem zlepšovat povědomí o domácí hospicové péči v našem regionu ❤️

„V úterý dne 28. 9. 2022 jsme v rámci praxe se studentkami oboru Diplomovaný nutriční terapeut uskutečnily setkání v Domácím hospici sv. Terezie s kontaktním místem v Chomutově. Setkání se zúčastnila i MUDr. Karolína Plchová z dětského oddělení nemocnice v Chomutově.

Paní ředitelka Mgr. P. S. Meinlschmidtová seznámila studentky a dětskou lékařku, co je paliativní péče a jak funguje domácí hospicová péče. Hovořila o tom, že poskytují nejenom zdravotnickou péči, ale zároveň pomoc a podporu blízkým osobám umírajícího člověka a jejich podporu v době truchlení.


Spolupráce s pečující rodinou stojí na vzájemné komunikaci a důvěře obou stran. Velkým bonusem je následná podpůrná terapie pro pozůstalé, kterým Domácí hospic sv. Terezie poskytuje patřičnou útěchu a prostor pro truchlení.Paní ředitelka svým přístupem oslovila studentky, vtáhla je do problematiky, kterou provází odchod milovaného člověka, a jak lze důstojně odchod z tohoto světa prožít.“


Miloslava Hanzlíčková, DiS. – učitelka odborných předmětů, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most“