Návštěva Biskupského gymnázia II.

Dne 10. 10. 22 v odpoledních hodinách navštívila p. ředitelka Domácího hospice sv. Terezie Biskupské gymnázium v Krupce – Bohosudově již podruhé v letošním kalendářním roce. Setkala se se žáky 3. ročníků gymnázia.

Žáci měli možnost pohovořit na citlivé téma z oblasti umírání s Mgr. P.S. Meinlschmidtovou. Problematika eutanázie rozpoutala velikou debatu mezi žáky. Děkujeme za projevený zájem i o etické citlivé záležitosti. Společnost nepotřebuje eutanázii, ale kvalitní a dostupnou hospicovou péči pro těžce nemocné pacienty ale i psychologickou a duchovní podporu pro jejich rodinné příslušníky.