Tiskové prohlášení APHPP a ČSHP

Domácí hospic sv. Terezie se připojuje k tiskovému prohlášení APHPP a ČSHP. 

Děkujeme podporovatelům naší služby a dále děkujeme všem, kteří nám pomáháte šířit správnost povědomí o podstatě hospicové péče. 

Mgr. Petra Stanislava Meinlschmidtová – ředitelka