Adventní setkání pozůstalých dne 6. 12. 2023

Srdečně zveme přátele a rodiny klientů na adventní setkání dne 6. 12. 2023, aby si udělali čas a přišli i v této těžké době na příjemné posezení.

Doba adventní je radostný čas očekávání, nových začátků a rozjímání. Budeme proto rádi, když budeme moci prožít naplněné krásné chvíle společně.

Těšíme se na vás ❤️