Adventní setkání pozůstalých

Srdečně vás zveme na společné adventní setkání dne 7. 12. v 16 hodin.