Cena Křesadlo 2020 pro zakladatelku Domácího hospice sv. Terezie

Velké gratulace směřují k zakladatelce a ředitelce Domácího hospice sv. Terezie, které byla dne 9. 6. 2021 udělena cena Křesadlo 2020, cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci ❤️ 

Cenu Křesadlo od roku 2001 uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých organizace HESTIA, která se již přes 25 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Cenu Křesadlo 2020 předala MUDr. Irena Moudrá Wünschová.