Chybí už jen 6250 Kč na 3 polohovací lůžka

Aktuální chybějící finanční částka je 6 250 Kč a sbírka bude ukončena za 15 dní. Prosíme o sdílení tohoto příspěvku a šíření naší prosby o finanční podporu.

Před více jak 2 měsíci jsme vypsali sbírku na 2 polohovací lůžka s antidekubitní matrací. Což jsme však nikdo nečekali je, že se vybralo více finančních prostředků, než byla cílová částka. Proto jsme se rozhodli ve sbírce ještě chvíli pokračovat a rozšířit sbírku na 3 polohovací lůžka!

Z celého srdce děkujeme všem dárcům za přispění do finanční sbírky pro náš Domácí hospic sv. Terezie a zároveň prosíme o pomoc dotáhnout tuto sbírku do finále a dosáhnout tak na konečnou částku 64 800 Kč.

Více informací na: https://www.donio.cz/NaPolohovaciLuzka