Diecézní časopis Zdislava

Časopis litoměřické diecéze, který nyní vychází v době předvelikonoční, představuje Hospic sv. Terezie. Ten již v dohledné době bude slavit své první výročí zahájení činnosti. Děkujeme našemu biskupství za podporu❤️.