Domácí hospic v Jirkovských novinách

Město Jirkov přispělo 10 tisíci korunami na první domácí hospic v okrese, který vzniká v objektu chomutovské polikliniky.

Hospicová péče je poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Filozofii všech hospicových zařízení je úcta k člověku; největší zřetel je brán na jeho bio-psycho-spirituální a sociální potřeby. Nemocný tak může za podpory rodiny prožít své poslední dny mezi svými blízkými tak, jak si sám přeje.

Lidé budou moci Domácí hospic sv. Terezie v Chomutově kontaktovat nejprve telefonicky. Pokud budou splněny podmínky hospicové péče, bude pečující osoba pozvána ke vstupnímu pohovoru. Hospic dále zjistí, co pro pacienta může udělat a seznámí pečující rodinu s tím, na co se musí připravit. Veškeré informace čtenáři najdou na facebookových stránkách Domácí hospic sv. Terezie nebo na webu www. hospicsvterezie.cz.