Finanční dar od farníků z Chomutova

Z celého srdce děkujeme farníkům chomutovské farnosti za finanční dar ve výši 25 000 Kč! Je úžasné vidět, jak si lidé kolem nás uvědomují důležitost a potřebnost domácí hospicové péče, což je hlavní důvod, proč se nás chomutovští farníci rozhodli tímto způsobem podpořit.

Domácí hospic sv. Terezie pečuje právě také o pacienty, kteří bydlí v Chomutově. Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění. O to více si nesmírně vážíme pomoci od vás všech.

Díky vám můžeme pečovat o pacienty, kteří svůj závěr života chtějí prožít ve svém vlastním sociálním prostředí. 

Děkujeme! ❤️