Hospic v Chomutovských novinách

Chomutovské noviny ze dne 12. ledna 2022 zmiňují Domácí hospic sv. Terezie ve 2 článcích.

První článek ze strany 4 se věnuje zmíňce a kyslíkovém přístroji, který daroval charitativní projekt Konto našeho srdce hokejového klubu HC VERVA Litvínov společně s Nadací Orlen Unipetrol a brankářskou jedničkou Denisem Godlou.

Je to již druhý kyslíkový koncentrátor, který předali ředitelce Domácího hospice Petře Stanislavě Meinlschmidtové. Tento přístroj pomáhá zvládat umírajícím pacientům symptomy dušnosti. Podle slov ředitelky je právě dušnost nejnepříjemnější příznak, který je spojen s výraznou obavou o vlastní život pacienta. Využití kyslíkového koncentrátoru je nezbytné při zajišťování kvalitní hospicové péče.

Rozhovor s ředitelkou hospice o poskytovaných službách i poslání
organizace jsou k přečtení na straně 8. Petra Stanislava Meinlschmidtová odpovídá na otázky o tom, co vlastně znamená domácí hospicová péče, jak probíhá převzetí pacienta do péče, kdo může žádat o péči či zda se mohou se na hospic obracet lidé z celého Chomutovska.

Dále se v rozhovoru probírají témata o konci života, například zda se sama paní ředitelka osobně setkala s nějakým netradičním místem, kde chtěl pacient prožít svůj konec života, jak moc je důležitá u lůžka pacienta v závěru života pravda a upřímnost, čím se po náročném pracovním dni ředitelka nabíjí, a v neposlední řadě, zda je možné se na smrt nějak připravit.

Celé články je možné přečíst zde.