Jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Domácí hospic sv. Terezie, z. ú. se stal členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

AVPO ČR začala svoji činnost v roce 2010 jako střešní a nadoborová asociace neziskových organizací. V současné době sdružuje přes sto členských organizací, převážně se jedná o organizace servisního typu (poskytovatele veřejně prospěšných služeb). Seznam všech členů AVPO ČR naleznete zde.

AVPO ČR svým členským organizacím poskytuje všestranný servis a aktivně hájí a prosazuje jejich zájmy.

Od roku 2014 je AVPO ČR správcem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značky spolehlivosti). Posláním Značky spolehlivosti je posilovat důvěru dárců a podporovatelů k neziskovým organizacím.