Krajská dětská paliativní konference

Krajská zdravotní nemocnice Ústeckého kraje pořádá dne 19. října 2023 od 13:00 Krajskou dětskou paliativní konferenci, které se účastní také ředitelka našeho hospice s přednáškou na téma: Zkušenosti domácího hospice s doprovázením dítěte a jeho rodiny.

Jsme rádi, že prostřednictvím ředitelky Domácího hospice sv. Terezie, P. S. Meinlschmidtové, můžeme šířit povědomí o možnostech, jak pomáhat pacientům v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění, kteří chtějí a s pomocí svých blízkých mohou zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí, tzn. doma.