Milá návštěva kanovníka Martina Davídka v Domácím hospici sv. Terezie

Dne 19. 3. 2024 do našeho hospice přijel kanovník Martin Davídek, který se zajímal o provoz našeho hospice.

Jsme vděčné za jeho zájem o hospicovou službu litoměřické diecézi zvláště v naší lokaci.

Děkujeme za tyto společné chvíle.❤️

„V úterý 19. března 2024, v den kdy slavíme sv. Josefa, patrona šťastné hodinky smrti, jsem navštívil v chomutovské nemocnici centrum Domácího hospice sv. Terezie. Zde mě přivítala jeho ředitelka Mgr. Petra Meinlschmidtová s kolegyní paní Květoslavou Novotnou DiS., obě zdravotní sestry. Nebyla to moje první návštěva v této organizaci působící na Chomutovsku. Již před dvěma lety jsem zde byl poprvé a od té doby jsem s Domácím hospicem sv. Terezie v kontaktu.

Zajímalo mě samozřejmě jak se posunuli a jaké mají zkušenosti, protože být při umírání v rodinách je velmi náročné. Nejde jen o lidi na smrt nemocné, často poměrně mladé, ale o celý kontext, ve kterém se taková služba odehrává. Lidských příběhů znají tyto ženy, které pomáhají v nejtěžších chvílích mnoho a samozřejmě lze o nich vyprávět jen v obecné rovině, neboť je to citlivá služba, ale tolik potřebná.

Když jsme pak měli, týž den na sv. Josefa, mši svatou za všechny zemřelé, o které se chomutovský hospic postaral, patřily do přímluv k Nebeskému Otci přímluvy nejen za ty, kteří již překročili práh věčnosti, ale také za všechny rodinné příslušníky a přátelé. Přidal jsem rád i přímluvu za zdravotní sestry a ostatní osoby, které tomuto hospici pomáhají, aby mohl konat svou činnost, která sice není tolik viditelná, ale o to je potřebnější.

Milé sestry z hospice, a to nejen chomutovského, ať vám dát Bůh mnoho sil, prostředků i dobrých spolupracovníků v díle milosrdné lásky, které pro druhé konáte.“

R.D. Martin Davídek