Návštěva Domácího hospice sv. Terezie v Domácím hospici Duha v Hořicích

Děkujeme Domácímu hospici Duha v Hořicích za krásně prožité chvíle v májovém čase v jejich Centru domácí hospicové péče v Hořicích, kde jsme měli možnost sdílet své zkušenosti z oblasti domácí hospicové péče. 

Zvláště děkujeme paní Janě Sieberové, která je zakladatelkou Domácího hospice Duha, zdravotní sestrou a spisovatelkou, za její čas, který nám věnovala. Paní Jana Sieberová přijala též pozvání na první narozeniny Domácího hospice sv. Terezie, které se konají již příští týden.

Těšíme se na další shledání s týmem Domácího hospice Duha, které je naplánováno na podzim letošního roku.