Nezahálíme, společnými silami nám to jde od ruky

Vstoupili jsme úspěšně do nového roku a při ohlédnutí na úplné začátky iniciativy naší zakladatelky Bc. Petry S. Meinlschmidtové jsme s úžasem zjistili, co jsme za tu krátkou dobu již společně zvládli.

Počátky naší cesty můžete sledovat jak na našem Facebooku tak také v našich příspěvcích v sekci Aktuality a můžeme vám slíbit, že nepolevíme a budete v informování vás, všech zájemců, pokračovat i nadále.

Co bychom ale chtěli zdůraznit, že toto vše by nebylo možné bez pomoci všech našich příznivců, dárců a dobrovolníků. Pán Bůh vám to zaplať!

Nesmíme však zapomenou ani na tvůrce vizuálních materiálů, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali, konkrétně:

Hannah Aksamitové

Tato šestiletá dívka žijící v Austrálii namalovala tento obraz na téma „Láska“ a darovala ho Domácímu hospici sv. Terezie se vzkazem, ať obraz přinese lásku a naději těm lidem, kteří se chystají na návrat domů ❤️

Jitce Kopecké

Děkujeme paní Jitce z Ústí nad Labem za tvorbu našeho krásného a vřelého loga, které jednoznačně vystihuje naši lásku, kterou rozdáváme kolem sebe, zejména našim pacientům ❤️️

Monice Kalábové

Děkujeme Monice za návrh vizitek, ale také za tyto unikátní skládané letáčky, ve kterých naleznete kompletní informace o Domácí hospicové péči sv. Terezie ❤️

Manželům Děmenťjevovým

Manželé Děmenťjevi darovali Domácímu hospici sv. Terezie tento krásný obraz. Autorem obrazu je malíř Valerij. I jim patří velké díky ❤️

Společnosti Jasnet s. r. o.

Tento poutavý a všeříkající roll up banner vyrobili pro Domácí hospic sv. Terezie zaměstnanci společnosti Jasnet, kterým velmi děkujeme ❤️

Pozn. úvodní foto: Shutterstock