O nás

Náplní hospicové služby je péče, která je poskytována pacientům v závěru života. Věnujeme se ošetřovatelské péči o tělesné symptomy, ale řešíme i psychické a sociální potíže.

Celkem máme v připravovaném týmu 3 lékaře, 5 zdravotních sester, psychologa, sociální pracovnici a nutriční terapeutku. Tento tým odborníků bude zajišťovat hospicovou péči u pacientů, kteří ji potřebují doma. Bude oporou rodině pacienta a dalších osob pečujících o něj v jeho domově. Kromě jiného bude také nabízet odborné znalosti v oblasti léčení bolesti, kontroly symptomů a psychosociální podporu.

Náš tým bude k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Podle potřeb pacienta a jeho rodiny lze domluvit návštěvu duchovního.

Součástí našeho týmu je také administrativní podpora, účetní a mnoho dalších dobrovolníků, bez kterých bychom se neobešli.

Náš tým tvoří:

Ředitelka, zakladatelka a zdravotní sestra – Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová

Lékařka – MUDr. Irena Moudrá Wünschová

Lékařka – MUDr. Jitka Jasanská

Lékařka – MUDr. Petra Klimecká

Zdravotní sestra – Mgr. Martina Paulíková

Zdravotní sestra, koordinátorka dobrovolníků – Květoslava Novotná

Zdravotní sestra – Michaela Drahotová

Zdravotní sestra – Kamila Hrabčáková

Psycholog – Mgr. Josef Forman

Nutriční terapeutka – Miloslava Hanzlíčková DiS.

Sociální pracovnice – Mgr. Martina Babáková

Duchovní – R.D. Mgr. Alois Heger 

Účetní – Bc. Ludmila Kroupová

Dobrovolnice – Ing. Monika Kalábová (administrativní úsek)

Dobrovolnice – Lenka Šujanská (administrativní úsek)

Dobrovolnice – Mgr. Michaela Machovičová, MBA (web, Facebook)

A mnoho dalších dobrovolníků…

Správní rada:

Předsedkyně správní rady – MUDr. Irena Moudrá Wünschová

Člen správní rady – MUDr. Jitka Jasanská

Člen správní rady – Ing. Jaroslav Kerda