Odborná přednáška Mgr. P. S. Meinlschmidtové na SOŠ, OA a SZŠ

Dne 24.11.2022 navštívila Mgr. P. S. Meinlschmidtová žáky třídy PS4 ze Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově, aby seznámila žáky 4. ročníku oboru vzdělání Praktická sestra s paliativní péčí, která je poskytována nemocným lidem v terminálním stádiu jejich onemocnění.

Během tříhodinového setkání paní ředitelka vysvětlila žákům význam paliativní péče nejen pro pacienty, ale i jejich rodinné příslušníky, popsala práci mobilního týmu v rodině, péči o zemřelé a pozůstalé.

Paní ředitelka Meinlschmidtová obohatila přednášku o příběhy ze své dlouholeté praxe. Její poutavé a velice emotivní vyprávění v mnoha případech oživilo naše vzpomínky, když jsme se loučili se svými blízkými. V těchto chvílích nezůstalo jedno oko suché, včetně mého.

Velice bych chtěla touto cestou poděkovat paní Mgr. P. S. Meinlschmidtové, že si udělala ve svém velmi nabitém pracovním programu čas a přišla besedovat s budoucími zdravotníky, kteří jsou teprve na počátku své pracovní kariéry a budou se ve svém povolání dnes a denně setkávat s nově narozenými, ale i s lidmi, jejichž pozemské bytí se završilo.

Mgr. Eva Kosinová, vedoucí učitelka praktického vyučování
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace