Paliativní péče na UJEPu pod vedením ředitelky Domácího hospice sv. Terezie

Již druhým rokem své zkušenosti předává studentkám na Fakultě zdravotnických studií v Ústí nad Labem naše paní ředitelka Mgr. Petra Stanislava Meinlschmidtová.

Studentky posledního ročníku bakalářského studia se seznámily se zásadami paliativní péče a se symptomy, které mají pacienti, kteří jsou v závěru svého života. Dále je zajímaly spirituální potřeby těchto pacientů.

Studentkách přejeme, aby zdárně ukončily své bakalářské studium v oboru všeobecná sestra 👩‍🎓 a do své profese vkročily tím správným směrem.