PF 2023

Přejeme všem našim podporovatelům pohodové a klidné svátky vánoční a do nového roku jen to nejlepší.

Za Domácí hospic sv. Terezie, Petra S. Meinlschmidtová