PF 2024

Přejeme všem našim přátelům a podporovatelům pohodové a klidné svátky vánoční a do nového roku jen to nejlepší.

Za Domácí hospic sv. Terezie,
ředitelka Petra S. Meinlschmidtová