Poděkování v Kadaňských novinách

Děkujeme všem, kteří šíří povědomí o Domácím Hospici sv. Terezie a naší pečlivé a každodenní péči.

Jsme opravdu rádi, že naše práce není jen práce, ale má smysl a pozitivní dopad na celé rodiny pacienta ❤