Pořad o hospicové péči na TV Noe

V roce 2018 oslovila naší ředitelku Bc. Petru Stanislavu Meinlschmidtovou MUDr. Marie Svatošová, zda by se zúčastnila televizního natáčení pořadu o hospicové péči v televizi Noe pod názvem „Neboj se doplout aneb Umění doprovázet“.

V pořadu vystoupily MUDr. Marie Svatošová, která se věnuje hospicové péči již od roku 1990, kvůli čemuž také opustila práci praktické lékařky a zdravotní sestra Jana Sieberová, která je zakladatelkou domácího hospice Duha v Hořicích v Podkrkonoší. Je také autorkou knihy „Naděje na konci cesty“, ve které popisuje životní příběh naší ředitelky Bc. Petry S. Meinlschmidtové.

V pořadu dále vystoupila Marie Klenčíková, zdravotní sestra pracující pro domácí hospic Duha a Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová, která po smrti obou rodičů v raném dětství zůstala pouze s bratrem. „Chtěla jsem pomoci lidem, kteří jsou v podobné situaci, takže jsem se touto cestou dostala k hospicové péči. Pracovala jsem jako koordinátorka hospicové péče v mobilním hospici v severních Čechách.“, říká v rozhovoru Petra S. Meinlschmidtová.

Celý rozhovor je veden na téma povolání ke službě a motivace k práci s umírajícími. „Naše společnost se příliš nevěnuje posledním věcem člověka, je zaměřena spíše na výkon, na mnoho aktivit, neumí dobře reagovat na potřeby umírajících, odsouvá je a schovává za plenty do nemocnic. Jen malé procento umírajících lidí zůstává doma, ve svém přirozeném prostředí. Každý člověk, zvlášť těžce nemocný, však potřebuje fyzickou blízkost, dotyk, pohled očí, gesto, které říká, že je milovaný a cenný. A v době umírání potřebujeme bez rozdílu všichni naději a ujištění, že náš život smrtí nekončí, ale pokračuje dál. Hospicová péče je služba, která mění tou nejpřirozenější formou společnost a zanechává v ní to nejpodstatnější – svědectví služby v křesťanském duchu.“ (cit. TV Noe)

Pozn. foto z výše zmíněného videa, náhledový obrázek ze Shutterstock