Poskytnutá dotace v roce 2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV poskytlo na rok 2022 dotaci na podporu Domácího hospice sv. Terezie. Této finanční podpory si velmi vážíme a děkujeme!