Poskytnutá dotace v roce 2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV poskytlo i na letoční rok 2023 dotaci na podporu Domácího hospice sv. Terezie. Této finanční podpory si velmi vážíme a děkujeme!