Poskytnutá dotace

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV poskytlo pro rok 2021 dotaci na podporu Domácího hospice sv. Terezie.

Této finanční podpory si velmi vážíme a děkujeme!