Přednáška pro budoucí zdravotně sociální pracovnice na SZŠ v Mostě

V rámci teoretické výuky kvalifikačního kurzu Zdravotně sociální pracovník, proběhl dne 12. 3. 2023 na Zdravotnické škole v Mostě pro účastníky tohoto kurzu tematicky seminář, který byl zaměřen na problematiku mobilní paliativní péče.

Převážná většina účastníků jsou již profesně zkušené sociální pracovnice různých zdravotnických a sociálních zařízení. I ty se při své práci setkávají s potřebou zajištění paliativní péče.

Ředitelka domácího hospice sv. Terezie, Mgr. Petra Stanislava Meinlschmidtová, v úvodu semináře vysvětlila poslání a podmínky této služby, popsala principy domácí paliativní péče, v diskusi se též nemohla opominout témata o konci života, místo, kde si pacienti přejí nejčastěji prožít svůj konec života a také jak moc je důležitá u lůžka pacienta v závěru jeho života pravda a přítomnost rodiny.

Seminář byl obohacen i o osobní letité zkušenosti přednášející z doprovázení, ze kterých byla vidět obrovská lidskost a chuť pomoci těm, kteří to právě nejvíce potřebují.

V závěru semináře ředitelka Domácího hospice sv. Terezie vyšla vstříc všem dotazům a potřebám účastníkům kurzu, ať už pracují ve velké nebo malé nemocnici nebo v různých oblastech sociálních služeb.

Mgr. Věra Hordějčuková – vedoucí odborné praxe SZŠ v Mostě