Přednáška za přednáškou…

Dnes 23. 11. 2021 proběhla již druhá přednáška o hospicové péči na SZŠ v Chomutově pro žáky studující obor praktická sestra a pracovník v sociálních službách. První z nich se konala již 1. 10. 2021 ve třídě maturantů. Pro studenty bylo téma novinkou, o problematice do teď věděli velmi málo nebo jen okrajově.

Děkujeme Petře S. Meinlschmidtové, ředitelce Domácího hospice sv. Terezie, za její čas, energii a ochotu podělit se o hlubší informace a aktuální situaci v hospicové péči s žáky střední zdravotnické školy.

Petra S. Meinlschmidtová neúnavně přednáší o hospicové problematice před odbornou i laickou veřejností. Její snahou je šířit myšlenku hospicové péče, která vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Kdykoli je to možné, obzvláště v dnešní nelehké době, zvyšuje u veřejnosti povědomí o důležitosti pomáhat pacientům v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění, kteří chtějí a s pomocí svých blízkých mohou zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí, tzn. doma.

Dále připravujeme přednášku i pro pracovníky v sociálních službách v DSS Litvínov Janov.