Reference

Podělte se s námi o své vlastní zkušenosti s domácím hospicem, anebo si projděte zpětnou vazbu našich klientů.

Jsme rádi, když můžeme pomoci pacientům v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění a jejich rodinám zůstat ve vlastním sociálním prostředí.

Věříme, že co děláme, má obrovský pozitivní dopad na celou rodinu pacienta, a proto nás těší jakákoliv zpětná vazba, ať už pochvala nebo nápady ke zlepšení ❤️

Vybíráme pár komentářů ze strany rodiny pacientů:

„Ahoj Petruško, konečně jsem našla trochu klidu, abych Ti mohla napsat a touto cestou strašně moc poděkovat. Postupně nám se sestrou dochází, jak moc jste nám pomohli. Když jsme si taťku vzali z nemocnice domů s rozhodnutím se o něho postarat do jeho posledních dní, netušily jsme, co nás čeká. A byla chvíle, kdy jsme to ze strachu o něj málem vzdaly. A to bychom si teď vyčítaly, protože bychom ho připravily o to, co si přál, odejít doma, důstojně a mezi svými. Když teď svým přátelům o vás vyprávím, o tom, jak jste se Ty, sestřička Květa i paní doktorka profesionálně chovaly, jak jste nám pomohly a co všechno se díky vám podařilo, litovali, že v době, kdy si odchody svých rodičů zažili, tady nikdo takový nebyl. Protože pak by se rádi doma o své nejbližší postarali. A dneska vím, že bez lidiček, jako jste vy, to nejde. Máte obrovský dar – umíte pomoci těm, kteří to potřebují. Ještě jsem se nesetkala s nikým tak obětavým, ochotným přijet v jakoukoliv dobu, kdykoliv poradit. Byla to obrovská úleva, mít u sebe Tebe a Tvůj skvělý tým. Bály jsme se té poslední chvíle a přestože je bolest z odchodu tatínka veliká, máme v sobě klid a jsme rády, že to tak mohlo být. Vyřiď prosím také svým kolegyním obrovské díky. Jsme vám vděčné a budeme na vás s úctou vzpomínat. Kéž by bylo více takových lidí, jako jste vy. Přejeme vám hlavně hodně zdraví a radosti v osobním životě. Děkujeme za všechno.“ – Dcery Marcela Vohnoutová a Lenka Černá

„Petro, kdykoliv se s rodinou vidíme, podivujeme se za tu úžasnou spolupráci s vámi při odchodu našeho táty. A obdivujeme Vás! Za to nasazení, lásku, ochotu, přístup, vlastně za všechno, co jste pro naši rodinu vykonala. Nikdy Vám nepřestaneme být vděční. Když mamce v ústecké nemocnici poprvé řekli, ať uvažuje o hospicové péči, vyděsilo ji to. Byl jsem ale také u toho, když jste k nám přijela s paní doktorkou poprvé a cítil z mámy tu neskutečnou úlevu. Dodnes vidím, jak Vás vděčností objala. Dodnes mi vypráví o tom, jak se vaše náruč pro ni a tátu nikdy nezavřela. Máte náš obdiv! Jste prostě úžasná, Petro!“ Lukáš Hejlík s rodinou

„Vážená paní ředitelko Petro, nejde slovy vyjádřit, jak mnoho jste nám, jako milující rodině, společně s paní doktorkou pomohly překonat ty nejtěžší chvíle, se kterými se člověk v životě potká. Děkuji jménem celé rodiny za to, že jsme se mohli se sestrou rozloučit v blízkém rodinném kruhu a věnovat jí poslední milující slova a držet jí za ruku před jejím skonáním. I díky Vám máme v našich duších daleko větší klid. Klaním se Vám a přeji, abyste v životě i Vy odešla tak milovná jako byla ona. S obrovskou úctou k Vám i paní doktorce, Vašek Hanzelín.“

„Vážená paní ředitelko, rádi bychom vám poděkovali za vaše služby, které jste nám poskytli v době posledních dní naší maminky. Nejednalo se pouze o služby, ale také o psychickou podporu, individuální péči, osobní a především rodinný přístup. Bez vás bychom nebyli schopni tak náročnou situaci zvládnout. Díky vám jsme mamince poskytli komfort odchodu v domácím prostředí, plném lásky a péče, jež onkologický pacient v závěru života potřebuje. Paní Meinlsmidtová….děkuji Vám, že jste se mnou byla na každém kroku, za každou minutu, za podporu kdykoli jsem potřebovala ve dne i v noci. Děkujeme vám za to, že existujete, děkujeme vám za to co děláte, protože Vy tu práci odvádíte srdcem a s plným nasazením….to se dnes už jen tak nevidí. S úctou a obdivem, Natalie Lamačová.“

„Vážená paní Meinlschmidtová, velice ráda bych Vám poděkovala za příkladnou péči a lásku s jakou jste pečovala s celým svým mobilním týmem o mého manžela Petra Bauera. Díky Vaší péči manžel zemřel v klidu, v kruhu své milující rodiny. Velice děkujeme za smysluplnou práci, kterou vykonáváte pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Velice děkujeme! – S úctou Ivana Bauerová s rodinou.“

„Nelze vyjádřit slovy, jakou bolest v srdci celá rodina prožíváme po odchodu naší milované maminky a babičky Jitky Hauptové, která nás navždy opustila po krátké a těžké nemoci dne 14.7.2021. Byly to těžké 2 měsíce pro nás všechny, vidět maminku, jak odchází před očima a prožívat vše těžké a zlé, co sebou tato krutá a zákeřná nemoc přináší. Maminku jsme měli po celou dobu doma a mohla tak prožít poslední chvíle svého života v kruhu svých nejbližších. Myslíme, že to pro ní bylo to nejlepší, co si mohla přát. Takto by měl odcházet každý milovaný člověk. Za toto vše by jsme celá rodina chtěli z celého srdce poděkovat celému týmu Domácího hospice sv. Terezie, který nám byl po celou dobu velmi nápomocný. Úžasně pečoval o maminku , našli jsme v něm nové přátele a hlavně byl pro nás velkou psychickou oporou až do poslední chvíle. Nikdy na vás nezapomeneme! Jste úžasný tým a svou práci děláte skvěle, s láskou, celým svým srdcem a empatií. Připravili jste nám nezapomenutelné chvíle, ukázali nám v posledních hodinách maminky života, že umírání není zlé, že může být i krásné a dojemné! Byla to krása v bolestné chvíli. Maminka zemřela v klidu a důstojně, přesně , jak si přála a jak si zasloužila. V kruhu své rodiny, včetně vnoučátek, která byla u ní až do samého konce. Nikdy vám nepřestaneme být vděční za vše, co jste pro nás udělali. Děkujeme.“ – Petra Hauptová

„Paní ředitelko, velmi děkujeme za Vaši péči a pomoc. Společně s paní doktorkou a sestřičkou Kamilou jste pro nás byla velkou oporou a pomocí při velmi těžké životní situaci. Jsme s maminkou rády, že jsme se o tatínka dokázaly postarat doma. Bez Vás by to nebylo možné. Věříme, že tatínek na konci své cesty netrpěl. Děkujeme a přejeme, ať služby domácího hospice jsou dostupné všem, kteří tuto pomoc potřebují.“ – Kateřina Devlin

„Díky přítomnosti Péti v poslední fázi života mého táty, můžu říct, že loučení s ním bylo krásné. Péťa byla naší velkou psychickou podporou, protože věděla, co se bude dít. Kdyby ona nebyla přítomná, tak ze strachu o tátu, kterému se přitížilo, zmatkujeme a zavoláme sanitku. A táta by odešel v nemocnici. Ale Péťa byla s námi. Přinesla do toho okamžiku klid, věděla, kdy nás všechny svolat. Velice jemně nám podávala všechny citlivé informace a byla naší velkou oporou. Kdyby nebylo jejích profesionálních dovedností, táta nemohl zůstat doma. My všichni bychom přišli o ten silný zážitek jeho odchodu. Jsem dojatá pokaždé, když si na to vzpomenu. Osobně byl pro mne tento moment mnohem intimnější a silnější, než klasický pohřeb, který probíhal pro tátovo kamarády a zbytek rodiny. Kdyby nebylo Péti, nemohli jsme s tátou v poslední chvíle být. Jsem jí moc vděčná. A táta taky. Říkal jí: „moje primářka.“ – Iva Langmajerová

„Já a moje paní jsme se v uplynulých několika týdnech rozloučili s dvěma našimi stařečky. Jsme relativně „mladí“ konvertité a přivykli jsme proto tomu, že nás Pán Bůh čas od času překvapí a prohlubuje a cizeluje tak naši nezkušenou víru. Ovšem velikost a niterná hloubka hmatatelné Boží přítomnosti na konci pouti tímto světem našich drahých stařečků nás však zasáhla natolik, že zcela změnila náš pohled na to, čemu říkáme smrt a před čím jsme chtě nechtě stále uhýbali a utíkali do odborných ordinací, nemocnic, pečovatelských domů a podobně, abychom snad získali pocit, že pro stařečky na konci jejich cesty děláme maximum, ačkoli (zejména jsme-li věřící) jsme v koutku duše tušili, že skutečně PRO NĚ neděláme vlastně nic. Rozhodně to není jen pouhé sobectví, ale často i oprávněná obava, zda bychom to jinak a sami zvládli – nicméně opět: zda bychom to zvládli MY, nikoli ONI. Jasné a jednoznačné rozhodnutí našeho tatínka skončit s ponižující, ale hlavně marnou léčbou a odevzdat se do rukou Božích, které učinil, nás právě do podobných obav uvrhlo. Proto jsme jednoho podvečera po mši svaté v Kovářské oslovili a požádali o radu paní Petru, ředitelku sv. Terezie. Tím začal příběh, který je tak nádherný, že je prostě nepřenositelný. Podstatné na něm je to, že to byla právě paní magistra a paní doktorka Moudrá, které nás našich obav zbavily. Tatínek to paradoxně nepotřeboval. Častá fyzická a neustálá duchovní přítomnost paní Petry učinila z našeho domova místo pokoje, které bylo zcela reálně přeplněné anděly, kteří tatínka, ale hlavně nás (mě a moji paní) učili a povzbuzovali. Paní Petra, bytost s mnoha rovněž andělskými atributy, k tomu přidala odbornou pomoc, poučení, skutečný zájem a ujištění, že je tatínkovi i nám kdykoli k dispozici. Po zaopatření svátostmi panem jirkovským děkanem se s odstupem několika dnů tatínek vydal v míru a pokoji na cestu do domova věčného, na jejímž konci jej zcela jistě čeká království Nebeské. A k tomu jemu i nám zásadně dopomohl domácí hospic sv. Terezie, jehož Boží požehnání jistě už teď tatínek vyprošuje. Snad to nebude znít jako rouhání, ale takto bych si přál jednou zemřít a v takovém pokoji odejít z domova do Domova s velkým D. Odpočinutí věčné dej našim zemřelým, Pane. Světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.“ – Jindřich Tomášek

Pokud se chcete s námi podělit o Vaši zkušenost, spojte se s námi elektronicky na info@hospicsvterezie.cz nebo přes tel.: 601 552 781.