Sbírka pokračuje, tentokrát celkem na 3 polohovací lůžka

Přesně před měsícem jsme vypsali sbírku na 2 polohovací lůžka s antidekubitní matrací. Což jsme však nikdo nečekali je, že se vybralo více finančních prostředků, než byla cílová částka. Proto jsme se rozhodli ve sbírce ještě chvíli pokračovat. A Vaší pomocí tedy můžeme nakoupit dokonce i 3 polohovací lůžka!

Z celého srdce děkujeme všem dárcům za přispění do finanční sbírky pro náš Domácí hospic sv. Terezie, z. ú. Pro nás všechny v hospicovém týmu je moc povzbuzující cítit tak obrovskou podporu od Vás všech, nesmírně si vaší pomoci vážíme! Upřímně děkujeme každému jednotlivci za Váš finanční dar, a to nejen jménem nás všech z týmu, ale především jménem našich pacientů a jejich pečujících rodin. Jste všichni úžasní, moc děkujeme i za vaše milé vzkazy, jsou pro nás velkou posilou!

Na závěr moc děkujeme také milému týmu Donio, který nám umožnil sbírku založit. Jste úžasní!

Za Domácí hospic sv. Terezie Květoslava Novotná a Petra Stanislava Meinlschmidtová

Více informací na: https://www.donio.cz/NaPolohovaciLuzka

1 komentář