Setkání začínajících a vznikajících domácích hospiců

Dnes proběhlo online setkání 7 vznikajících hospiců, při kterém měly možnost sdílet své zkušenosti a podělit se o případné komplikace, které jim stojí v cestě. Naše ředitelka Petra S. Meinlschmidtová byla taktéž přítomna. Jelikož není možné se v aktuální době scházet osobně, využilo se online technologií a zástupci hospiců se spojili přes video hovor.

Online setkání se účastnilo těchto 7 vznikajících hospiců:

Domácí hospic sv. Terezie, z.ú. (Most, Chomutov)
Křižovnický domácí hospic svaté Anežky České (Praha)
Domácí hospic sv. Justýnky (Olomouc)
Domácí hospic 14 pomocníků (Semily)
Bílá holubice Mobilní hospicová péče z.s. (Dolní Újezd)
Domácí hospic Uherské Hradiště
Domácí hospic Velké Meziříčí

Čestným a neocenitelným hostem celého setkání byla MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v ČR.

Setkání organizoval tým Hospice Duha v Hořicích, kterému z celého ❤️děkujeme za toto setkání a podporu.