Šíříme povědomí o hospicové a paliativní péči

Šíříme povědomí o hospicové a paliativní péči i na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Výuka ošetřovatelství v onkologii a v paliativní péči na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla v tomto letním semestru za účasti ředitelky Domácího hospice sv. Terezie Mgr. Meinlschmidtové. Studenti třetího ročníku oboru Všeobecná sestra na fakultě zdravotnických studii měli možnost nahlédnout pod pokličku hospicové péče i svými otázkami. 
Účast naší paní ředitelky na této univerzitě byla již opakovaně a zájem o hospicovou oblast projevili i studenti z Fakulty sociálně ekonomické.
Děkujeme, že nám pomáháte šířit povědomí o hospicové péči ❤️

Vybíráme z reakcí studentů Fakulty sociálně ekonomické – Katedra sociální práce

„S Mgr. P. S. Meinlschmidtovou se znám již od střední školy. Po mé maturitě se naše cesty rozešly, ale nyní po dvou letech jsme se opět setkaly. Momentálně studuji druhým rokem sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bylo to pro mě milé shledání. Jsem ráda, že se povědomí o domácích hospicích tímto rozšíří, protože je vždy samozřejmě lepší pro kohokoliv být doma tím spíš pro člověka na konci života, kdy přirozené prostředí může přispět ke klidnějšímu odchodu než ve zdravotnickém či sociálním zařízení. Musím přiznat, že se od Mgr. Meinlschmidtové člověk hodně naučí, což může říct snad každý, kdo s ní zažil praxi nebo běžné vyučování.“ – Dana Schützová – studentka druhého ročníku VŠ oboru sociální politika a sociální práce

„S Mgr. Meinlschmidtovou jsem měla možnost se setkat v rámci naší výuky na předmětu Sociální služby, kde nám vyprávěla o organizaci domácí hospicové péče v ČR. V rámci přednášky, kterou nám poskytla, jsem se dozvěděla více informací o této službě. Tato přednáška mi otevřela oči v tématu smrti a umírání. Jak být oporou nemocným, aby lidé neumírali v nemocnici, ale v prostředí, které dobře znají jako je jejich domov.“ – Eliška – studentka druhého ročníku VŠ oboru sociální politika a sociální práce

„Přednáška o hospicové péči pro mne byla velmi obohacující, o domácím hospici jsem toho věděla jen velmi málo. Celkově ve mne přednáška vzbudila zájem o toto téma. Děkuji Mgr. Meinlschmidtové, že si na nás udělala čas a my měli tak možnost dozvědět se něco nového a rozšířit si tak povědomí o domácím hospici.“ – Majeríková – studentka druhého ročníku VŠ oboru sociální politika a sociální práce

„Přednáška o hospicové péči se mi velmi líbila. Především mě zaujala forma, kterou Mgr. Meinlschmidtová zvolila. Aktivně nás zapojovala do diskuse, čehož si velmi cením a doufám, že se ještě někdy setkáme.“  – Hlinská – studentka druhého ročníku VŠ oboru sociální politika a sociální práce