Služby

Náplní hospicové služby je péče, která je poskytována pacientům v závěru života. Věnujeme se ošetřovatelské péči o tělesné symptomy, ale řešíme i psychické a sociální potíže.

„Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma.“

Matka Tereza

Hospicová péče je dnes nedílnou součástí zdravotnického systému, protože otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Pacientům přiznáváme jejich důstojnost a respektujeme jejich přání. K zajištění našich služeb a potřeb pacienta je nutná přítomnost minimálně jedné blízké osoby.

Hospicová péče je zaměřena na zmírnění obtíží pacienta jako je např. bolest, dušnost, nechutenství. Zřetel je brán na bio-psycho-spirituální a sociální potřeby pacienta a jeho blízkých. Filozofií všech hospicových zařízení je úcta k člověku, který je jedinečný.  

Převzetí do hospicové péče je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře o nutnosti symptomatické léčby. Pacienti by měli být informováni o svém onemocnění, aby se mohli podílet o rozhodovat o dalším postupu péče.

Tuto péči poskytuje tým odborníků:

 • lékaři
 • zdravotní sestry
 • sociální pracovnice
 • nutriční terapeutka
 • psycholog
 • kaplan

Dále poskytujeme základní sociální poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Např. zapůjčení invalidního či toaletního vozíku.

Pro více informací nás kontaktujte na info@hospicsvterezie.cz

Podmínky přijetí pacienta

Základními podmínkami přijetí pacienta do domácí hospicové péče jsou:

 • pacient zná svou diagnózu
 • pacient chce zůstat v domácím prostředí
 • ošetřující lékař ukončil základní léčbu a doporučil symptomatickou léčbu
 • pacient má minimálně jednoho blízkého člověka, který převezme odpovědnost za každodenní péči o nemocného
 • pacient i jeho rodina souhlasí s hospicovou péčí zaměřenou na léčbu bolesti a zmírnění dalších projevů, které nemoc přináší.