Služby

Náplní domácí hospicové služby je péče, která je poskytována pacientům v závěru života, a to doma. Věnujeme se ošetřovatelské péči o tělesné symptomy, ale řešíme i psychické a sociální potíže.

„Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma.“

Matka Tereza

Hospicová péče je dnes nedílnou součástí zdravotnického systému, protože otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Pacientům přiznáváme jejich důstojnost a respektujeme jejich přání. K zajištění našich služeb a potřeb pacienta je nutná přítomnost minimálně jedné blízké osoby.

Hospicová péče je zaměřena na zmírnění obtíží pacienta jako je např. bolest, dušnost, nechutenství. Zřetel je brán na bio-psycho-spirituální a sociální potřeby pacienta a jeho blízkých. Filozofií všech hospicových zařízení je úcta k člověku, který je jedinečný.  

Převzetí do hospicové péče je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře o nutnosti symptomatické léčby. Pacienti by měli být informováni o svém onemocnění, aby se mohli podílet o rozhodovat o dalším postupu péče.

Hospicová péče pracuje s nadějí a nabízí rodinám hledat a uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se v budoucnu na tuto část společného života dalo ohlédnout s vděčností a s vědomím, že čas věnovaný jejich blízkému měl smysl a že bylo uděláno všechno, co uděláno mělo být.

Tuto péči poskytuje tým odborníků:

 • Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a onkologickými pracovišti. 
 • Dle potřeby zajistíme sociální i duchovní péči.
 • Vzhledem k tomu, že zatím nemáme smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, poskytujeme naši péči za částečnou úhradu (viz. Ceník péče, níže). 

Pro více informací nás kontaktujte na info@hospicsvterezie.cz.

Podmínky přijetí pacienta

Základními podmínkami přijetí pacienta do domácí hospicové péče jsou:

 • poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění
 • doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové péče
 • terminální stádium nevyléčitelného onemocnění
 • informovaný souhlas pacienta
 • vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče
 • zajištění celodenní péče v domácím prostředí jinou osobou nebo rodinou pacienta 
 • souhlas s ceníkem služeb
 • bydliště v dojezdové trase hospice
 • dostatečná volná kapacita domácí hospicové péče
 • o definitivním přijetí pacienta do domácí hospicové péče rozhoduje ředitelka Domácího hospice sv. Terezie
 • poskytování domácí hospicové péče může být kdykoliv ukončeno ze strany pacienta i poskytovatele domácí hospicové péče
 • v případě volné kapacity Domácího hospice sv. Terezie lze sjednat individuální podmínky

Jak zažádat o péči?

 • Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem, viz Kontakt
 • Pokud pacient splňuje podmínky přijetí do péče, naši zaměstnanci s Vámi domluví termín osobní schůzky. 
 • Schůzka probíhá zcela diskrétně v prostorách našeho Domácího hospice sv. Terezie. 
 • Zde s Vámi pohovoří o zdravotním stavu pacienta a možnostech péče v domácím prostředí. 
 • Vysvětlí Vám, jak bude domácí hospicová péče u Vás probíhat a doporučí zdravotní a kompenzační pomůcky, které lze zapůjčit pro pacienty Domácího hospice sv. Terezie zdarma.

Ceník péče

Domácí hospic sv. Terezie, z. ú., nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Naše péče je hrazena převážně z darů a se spoluúčastí pacienta, není zatím bohužel hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Denní sazba300,- Kč / za každý započatý den
Výkon péče od 22:00 – 06:00+100,- Kč
Výkon péče v době pracovního klidu+100,- Kč
Jednorázová návštěva bez dalších navazujících služeb300,- Kč
Při jednorázových návštěvách, bez dalších navazujících služeb, je účtována cesta ke klientovi a zpět7,- Kč /1 km
Platnost od 1. 1. 2024

Cena za péči bude fakturována zpětně dle provedených návštěv vždy ke konci kalendářního měsíce. V ceně péče je zahrnut běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd.) a také zapůjčení nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, kyslíkový koncentrátor, toaletní křeslo, atd.).

Ke stažení