Spolupráce s Domovy sociálních služeb

Od 1. 9. 2021 nově poskytujeme své služby i v Domovech sociálních služeb v Litvínově.

Jsme rádi, že můžeme být oporou i v pobytovém sociálním zařízení a podporovat tak paliativní péči v této formě sociálních služeb v našem kraji. Klienti tohoto zařízení mohou zůstat až do poslední chvíle ve svém skutečném domově.

Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli ❤️